Khi người cao tuổi đi máy bay cần lưu ý những điều sau Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trước chuyến bay

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trước chuyến bay

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trước chuyến bay

Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trước chuyến bay

Cần lựa chọn chỗ ngồi thích hợp