bun-min

Bún là loại thực phẩm quen thuộc của mọi người Việt

Bún là loại thực phẩm quen thuộc của mọi người Việt

Hạt gạo để làm bún là gạo tẻ, chắc và đều hạt