Jetstar quy định thủ tục dành cho trẻ em đi máy bay Nên có người lớn đi cùng bé khi đi máy bay

Nên có người lớn đi cùng bé khi đi máy bay

Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay

Nên có người lớn đi cùng bé khi đi máy bay

Nên có người lớn đi cùng bé khi đi máy bay
Đánh giá
Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay

Tin nổi bật