Bạn nên c

Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay
Nên có người lớn đi cùng bé khi đi máy bay
Chuẩn bị mọi giấy tờ cho bé trước khi bay