Jetstar quy định thủ tục dành cho trẻ em đi máy bay Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay

Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay

Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay

Với bé dưới 2 tuổi bạn nên đặt bé ngồi trong lòng mình khi bay

Nên có người lớn đi cùng bé khi đi máy bay