Hướng dẫn thanh toán

42

Phương thức thanh toán

Thanh toán

Khách hàng có thể chọn các hình thức thanh toán dưới đây và chúng tôi chỉ thực hiện xuất vé khi nhận đủ tiền từ khách hàng hoặc nhận được tin nhắn SMS của ngân hàng báo tài khoản đã nổi tiền thanh toán của khách hàng.

  1. Thanh toán trực tuyến
  2. Chuyển khoản vào một trong các tài khoản của công ty chúng tôi;
  3. Internet banking vào một trong các tài khoản của công ty chúng tôi;
  4. Chuyển tiền qua thẻ ATM;
  5. Khách hàng nộp tiền mặt vào một trong các tài khoản của chúng tôi;
  6. Thanh toán tại văn phòng hoặc các phòng vé của chúng tôi;
  7. Giao vé và nhận thanh toán tại địa chỉ của khách hàng;

Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí và lệ phí ngân hàng khi thực hiện chuyển tiền thanh toán cho chúng tôi theo mức phí do các ngân hàng qui định. Khách hàng có yêu cầu giao vé và nhận thanh toán tại địa chỉ của khách hàng sẽ phải thanh toán thêm phí giao vé công bố trên trang website ;

Tất cả các đơn hàng của khách hàng đều có mã thanh toán. Khi thực hiện chuyển khoản dưới hình thức ủy nhiệm hay internet banking, đề nghị khách hàng ghi rõ nội dung thanh toán . Đối với hình thức thanh toán qua ATM, đề nghị khách hàng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn xác nhận đã sau khi chuyển tiền để chúng tôi xuất và giao vé đúng hẹn cho khách hàng;

Mặc dù việc thanh toán và xuất vé đã hoàn tất, trong một số trường hợp đặc biệt, hãng hàng không có thể thay đổi giá vé, hủy một phần hoặc toàn bộ hành trình. Trong trường hợp này, chúng tôi ngay lập tức sẽ thông báo cho quý khách dưới mọi hình thức có thể (gửi thư điện tử, gọi điện thoại, nhắn tin) trong thời hạn sớm nhất có thể và khách hàng có quyền đồng ý/từ chối trả tăng/giảm tiền chênh lệch giá vé để tiếp tục hành trình, hoặc đề nghị hoàn/hủy hành trình đã mua.

Trong trường hợp hoàn/hủy hành trình, chúng tôi sẽ thực hiện theo qui định hoàn/hủy của hãng hàng không và chuyển – trả lại khách hàng ngay sau khi nhận được thông báo từ hãng hàng không. Hãng hàng không sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với khách hàng nếu có bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng liên quan tới việc tăng/giảm giá vé hay hủy một phần/toàn bộ hành trình.