Hướng dẫn giấy tờ trẻ em đi máy bay Vietnam Airlines Trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi có thể đi 1 mình mà không cần dịch vụ tiếp viên đi kèm

Trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi có thể đi 1 mình mà không cần dịch vụ tiếp viên đi kèm

Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi cần đi cùng bố/mẹ hoặc người giám hộ

Trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi có thể đi 1 mình mà không cần dịch vụ tiếp viên đi kèm

Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi cần đi cùng bố/mẹ hoặc người giám hộ
Quy định trẻ em đi máy bay Vietnam Airlines

error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!