Hoàn đổi vé Vietnam Airlines do ảnh hưởng Covid – 19 mới nhất

Aivivu cập nhật chính sách hoàn đổi vé máy bay Vietnam Airlines do ảnh hưởng covid. Chính sách có hiệu lực từ 10/05/2021. Hành khách đã Mua vé máy bay Vietnam Airlines và không thể thực hiện hành trình bay do ảnh hưởng dịch bệnh có thể hoàn đổi vé như sau:

Hoàn đổi vé máy bay Vietnam Airlines nội địa do ảnh hưởng covid – 19

Hoàn đổi vé máy bay Vietnam Airlines nội địa do ảnh hưởng covid – 19
Hoàn đổi vé máy bay Vietnam Airlines nội địa do ảnh hưởng covid – 19

Phạm vi áp dụng:

 • Áp dụng cho vé của Vietnam Airlines.
 • Vé có chỗ được xác nhận trên các hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam.

Thay đổi hoàn vé không tự nguyện

Thay đổi/hoàn vé không tự nguyện là việc thay đổi/hoàn vé do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 tại Việt Nam, bao gồm:

 • Chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi từ 4 giờ trở lên.
 • Hành khách bị ảnh hưởng bởi các quy định phong tỏa, hạn chế đi lại của chính phủ.
 • Hành khách không thể thực hiện chuyến bay do các nguyên nhân bất khả kháng khác.

Thay đổi vé

Thời gian chuyến bay thay đổi Thay đổi chuyến bay Thay đổi hành trình
– Chậm hoặc khởi hành sớm từ 15 phút đến dưới 2 giờ.

– Chuyến bay ban đầu bị hủy và chuyến thay thế có giờ khởi hành muộn hoặc sớm hơn từ 15 phút đến dưới 2 giờ.

Lần 1: Miễn phí.

Các lần sau: Theo điều kiện giá vé.

Theo điều kiện giá vé
– Chậm hoặc khởi hành sớm từ 2 giờ đến dưới 4 giờ;

– Chuyến bay ban đầu bị hủy và chuyến bay thay thế có giờ khởi hành muộn hoặc sớm hơn từ 2 giờ đến dưới 4 giờ

Lần 1: Miễn phí

Các lần sau: Theo điều kiện giá vé

– Chậm hoặc khởi hành sớm từ 4 giờ trở lên;

– Chuyến bay bị hủy không có chuyến thay thế hoặc chuyến bay thay thế có giờ khởi hành muộn/sớm hơn từ 4 giờ trở lên.

Lưu ý:

 • Thay đổi chuyến bay, ngày bay phải cùng mùa của vé mua ban đầu. Ngoại trừ vé mùa cao điểm được đổi sang mùa thấp điểm.
 • Nếu không thể thực hiện chuyến bay, hành khách lưu ý hủy chỗ ít nhất 3 giờ trước chuyến bay. Hành khách không hủy chỗ hoặc hủy chỗ trong vòng 3 tiếng trước giờ bay. Sẽ phải trả phí bỏ chỗ do Vietnam Airlines quy định (phí no-show).
 • Đối với chuyến bay bị thay đổi giờ, nếu Vietnam Airlines đã thông báo trước ít nhất 24 tiếng so với giờ bay. Nhưng hành khách không hủy chỗ hoặc hủy chỗ trong vòng 3 tiếng trước giờ bay: việc thay đổi/hoàn vé sẽ tuân thủ theo mục 3. Thay đổi/hoàn vé tự nguyện.

Hoàn vé máy bay nội địa do ảnh hưởng dịch Covid – 19

Hành khách Đặt vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ và các điểm khác do Vietnam Airlines khai thác có thể lựa chọn một trong hai hình thức hoàn vé sau:

Hoàn vé máy bay nội địa do ảnh hưởng dịch Covid – 19
Hoàn vé máy bay nội địa do ảnh hưởng dịch Covid – 19

Hoàn vé sang Travel voucher: Travel Voucher dùng để thanh toán cho lần mua tiếp theo vé và dịch vụ của Vietnam Airlines, chỉ áp dụng cho hành khách có tên trên Travel Voucher. Travel Voucher có giá trị thanh toán ngay sau 5 ngày kể từ ngày xuất, thời hạn sử dụng 1 năm.

Hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu (tiền mặt, tài khoản, …)

Thời hạn và phí hoàn vé: Theo dõi qua bảng dưới đây:

Loại giá vé Hoàn sang Travel Voucher Hoàn về hình thức thanh toán ban đầu
Vé có điều kiện được hoàn – Được phép hoàn 100% giá trị, miễn phí nếu không vi phạm điều kiện noshow.

– Sau 3 tháng kể từ ngày xuất, nếu không có nhu cầu sử dụng, voucher được phép hoàn về hình thức thanh toán ban đầu với mức phí như sau: 1. Miễn phí nếu khách hàng không vi phạm điều kiện noshow.

2. Thu phí theo điều kiện giá nếu chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của chính phủ hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khá, dịch bệnh.

– Hoàn tiền sau 3 tháng kể từ ngày bay chặng cuối cùng ghi trên vé.

Mức phí:

1. Miễn phí nếu không vi phạm điều kiện noshow.

2. Không được chi hoàn nếu chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, dịch bệnh; hoặc chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của Vietnam Airlines trong giai đoạn từ ngày 29/01/2021 đến ngày 01/05/2021.

Vé có điều kiện không được hoàn – Được phép hoàn 100% giá trị, miễn phí nếu không vi phạm điều kiện noshow.

– Sau 3 tháng kể từ ngày xuất, nếu không có nhu cầu sử dụng, voucher được phép hoàn về hình thức thanh toán ban đầu với mức phí như sau:

1. Miễn phí nếu khách hàng không vi phạm điều kiện noshow.

2. Không được phép hoàn nếu chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, dịch bệnh; hoặc chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của Vietnam Airlines trong giai đoạn từ ngày 29/01/2021 đến ngày 01/05/2021.

– Hoàn tiền sau 3 tháng kể từ ngày bay chặng cuối cùng ghi trên vé.

Mức phí:

1. Miễn phí nếu không vi phạm điều kiện noshow.

2. Không được chi hoàn nếu chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, dịch bệnh; hoặc chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của Vietnam Airlines trong giai đoạn từ ngày 29/01/2021 đến ngày 01/05/2021.

Lưu ý:

Hoàn tiền sau 3 tháng kể từ ngày bay chặng cuối cùng ghi trên vé.

Mức phí:

 1.  Miễn phí nếu không vi phạm điều kiện noshow.
 2. Không được chi hoàn nếu chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do yêu cầu của chính phủ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, dịch bệnh. Hoặc chuyến bay bị hủy/chậm kéo dài/khởi hành sớm do lỗi của Vietnam Airlines trong giai đoạn từ ngày 29/01/2021 đến ngày 01/05/2021.

Vé Flight pass (Option town): Hành khách liên hệ Optiontown hoàn tiền về pass.

Thay đổi hoàn vé tự nguyện

Thay đổi/hoàn vé tự nguyện là việc thay đổi/hoàn vé theo yêu cầu của khách hàng.

Thay đổi vé

 • Theo điều kiện giá vé.
 • Đối với vé có ngày bay khởi hành từ 01/05/2021 đến 31/05/2021.

Vé có điều kiện được phép thay đổi: Được thay đổi 01 lần miễn phí nếu khách không vi phạm điều kiện noshow. Khách phải trả chênh lệch giá và thuế/phí/phụ thu phát sinh nếu có;

Vé có điều kiện không được phép thay đổi (vé có hạng đặt chỗ A/P/G): Được thay đổi 01 lần với phí 360.000 VND nếu không vi phạm điều kiện noshow. Khách phải trả chênh lệch giá và thuế/phí/phụ thu phát sinh nếu có.

Ngày bay mới phải nằm trong trong thời hạn sử dụng của vé.

Yêu cầu thay đổi muộn nhất là 31/12/2021.

Hoàn vé:

Hành khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức hoàn vé sau:

 • Hoàn vé sang Travel voucher: Travel Voucher dùng để thanh toán cho lần mua tiếp theo vé và dịch vụ của Vietnam Airlines, chỉ áp dụng cho hành khách có tên trên Travel Voucher. Travel Voucher có giá trị thanh toán ngay sau 5 ngày kể từ ngày xuất, thời hạn sử dụng 1 năm.
 • Hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu (tiền mặt, tài khoản, …)

Thời hạn và phí hoàn vé:

Loại giá vé Hoàn vé sang Travel Hoàn về hình thức thanh toán ban đầu
Vé có điều kiện được hoàn – Được phép hoàn 100% giá trị, miễn phí hoàn vé, thu phí noshow nếu có.

– Sau 3 tháng kể từ ngày xuất, nếu không có nhu cầu sử dụng, voucher được phép hoàn về hình thức thanh toán ban đầu. Mức phí: theo điều kiện giá vé đã mua.

– Hoàn tiền sau 3 tháng kể từ ngày bay chặng cuối cùng ghi trên vé.

– Mức phí: Theo điều kiện giá vé.

Vé có điều kiện không được hoàn.

Không được hoàn

Ghi chú:

Đối với vé xuất tại đại lý có điều kiện được phép chi hoàn và có ngày bay từ/sau 29/01/2021.

 • Được phép hoàn sang Travel Voucher tên đại lý 100% giá trị chi hoàn.
 • Mức phí hoàn và noshow: Theo điều kiện giá vé.
 • Vé Flight pass (Option town): Không được hoàn.

Hoàn đổi vé Vietnam Airlines do ảnh hưởng Covid – 19 quốc tế

Chính sách này được Vietnam Airlines áp dụng đối với vé xuất trước ngày 31/3/2020 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chính sách hoàn đổi vé Vietnam Airlines do ảnh hưởng Covid – 19 quốc tế
Hoàn đổi vé Vietnam Airlines do ảnh hưởng Covid – 19 quốc tế

Chính sách hoàn đổi

Khách hàng có thể đổi sang ngày bay mới hoặc sang hành trình khác với ngày khởi hành đến ngày 31/12/2021. Được miễn điều kiện hạn chế về đổi vé và phí đổi. Quý khách có thể sẽ phải trả chênh lệch về giá vé và các loại thuế, phí, phụ phí phát sinh, nếu có.

Vietnam Airlines khuyến khích khách hàng giữ vé chưa sử dụng để đổi sang ngày bay mới ngay khi có thể. Trong trường hợp Quý khách muốn hoàn vé, đối với vé có điều kiện được hoàn.

Vietnam Airlines sẵn sàng hoàn ra Travel Voucher và không thu phí hoàn. Travel Voucher có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày xuất để mua các dịch vụ của Vietnam Airlines trong tương lai.

Việc xử lý các thay đổi về vé sẽ được thực hiện trước ngày 30/06/2021.

Chính sách gia hạn Travel Voucher đã hoàn từ vé hành trình quốc tế

Travel Voucher được hoàn từ vé quốc tế trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến 31/12/2020. Chưa sử dụng và còn hiệu lực sử dụng.

Liên hệ nơi mua vé hoặc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines (đối với vé xuất trực tuyến trên website/app) để gia hạn hiệu lực sử dụng Travel Voucher thêm 1 năm kể từ ngày thực hiện đổi gia hạn chứng từ Travel voucher. Việc xử lý gia hạn Travel Voucher được thực hiện từ ngày 15/1/2021 đến ngày 31/12/2021.

Rate this post
error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!
Gọi điện Chat Zalo