malaysia air

Tiếp viên của Malaysia Airlines và Logo của hãng

Mạng đường bay của Malaysia Airlines

Airbus A350 của Malaysia Airlines
Tiếp viên của Malaysia Airlines phục vụ ở khonag phổ thông