khoang thuong gia

Tiếp viên của Malaysia Airlines và Logo của hãng

Một hành khách trong hạng ghế thương gia

Tiếp viên của Malaysia Airlines phục vụ ở khonag phổ thông