doingu chinaair

Đội ngũ nhân viên của China Air

Đội ngũ nhân viên của China Air

Boeing 747-400 của China Airlines