asian-airlines-tiep-vien

Boeing 777-200ER của Asiana Airlines

Các tiếp viên của Airlines đang chuẩn bị hành lý cho chuyến bay

Nữ tiếp viên của Asiana Airlines trong khonag ghế hạng nhất
Tiếp viên Asiana Air trước phi cơ