Aeroflot Airlines2

Tàu bay và tiếp viên của Aeroflot Airlines

Tiếp viên của Aeroflot tại sân bay

Tiếp viên đang phục vụ trong khoang ghế thương gia Aeroflot
Tiếp viên của Aeroflot tại tàu bay