Aeroflot Airlines

Tàu bay và tiếp viên của Aeroflot Airlines

Tiếp viên của Aeroflot tại tàu bay

Tiếp viên của Aeroflot tại sân bay