Aeroflot Airlines 3

Tàu bay và tiếp viên của Aeroflot Airlines

Tiếp viên đang phục vụ trong khoang ghế thương gia Aeroflot

Tàu bay của Aeroflot
Tiếp viên của Aeroflot tại sân bay