aeroflot 2

Tàu bay và tiếp viên của Aeroflot Airlines

Tàu bay của Aeroflot

Tàu bay và tiếp viên của Aeroflot Airlines
Tiếp viên đang phục vụ trong khoang ghế thương gia Aeroflot