giam-tai

Các hãng hàng không trong nước ước tính tăng 8-10% tần suất

Lượng khách tăng khoảng 17.500 lượt so với năm ngoái

Các hãng hàng không trong nước ước tính tăng 8-10% tần suất
Các hãng hàng không tăng chuyến. Bamboo Airways ra mắt