chua-tang-tran-gia-ve-may-bay-860×450

Các hãng hàng không trong nước ước tính tăng 8-10% tần suất

Các hãng hàng không trong nước ước tính tăng 8-10% tần suất

Lượng khách tăng khoảng 17.500 lượt so với năm ngoái