Charles de Gaulle-min

Sân bay Charles de Gaulle - Pháp

Sân bay Charles de Gaulle – Pháp

Hành trình bay từ Hà Nội đến Paris