Chang-Deok-Gung

Chang Deok Gung

Chang Deok Gung

Mùa thu là thời điểm thích hợp nhất để đến Hàn Quốc
cung điện Gyeongbokgung