haeundae_beach

Thiên nhiên Đài Bắc

Bãi biển Haeundae, Busan

Thiên nhiên Đài Bắc