Vigan-min (1)

Vẻ đẹp thành phố Manila về đêm.

Vẻ đẹp ở cổ trấn Vigan

Vẻ đẹp thành phố Manila về đêm.
Mẫu giá vé đi Manila của Air Asia