KM Air Asia

Vẻ đẹp thành phố Manila về đêm.

Mẫu giá vé đi Manila của Air Asia

Vẻ đẹp ở cổ trấn Vigan.
đến Manila vé chỉ từ 69 USD