Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình nội địa và quốc tế

Điều kiện giá vé Bamboo Airways hỗ trợ hành khách Mua vé máy bay có thể thực hiện chuyến bay linh hoạt. Hành khách được quyền thay đổi giờ bay, ngày bay, hành trình bay. Hoặc hoàn hủy vé với điều kiện cụ thể cho từng hành trình nội địa và quốc tế

📌Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình nội địa và quốc tế

Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình nội địa và quốc tế
Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình nội địa và quốc tế

✈Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình nội địa

Điều kiện Bamboo Business Bamboo Plus Bamboo Eco
Hành lý xách tay 2 x 7 kg 7 kg 7 kg
Hành lý kí gửi 30 kg 20 kg Thu phí
Giá vé trẻ em

(từ 2 đến dưới 12 tuổi)

75% giá vé người lớn (chưa bao gồm VAT)
Giá vé em bé

(dưới 2 tuổi)

100,000 VNĐ/chặng (chưa bao gồm VAT)
Suất ăn Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chọn trước chỗ ngồi Miễn phí Thu phí Thu phí
Quầy thủ tục ưu tiên Áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Phòng chờ thương gia Áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Thay đổi tên 450,000 VNĐ/chặng 450,000 VNĐ/chặng Không áp dụng
Thay đổi hành trình

Trước 3 giờ so với giờ khởi hành

Miễn phí đổi + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 340,000 VNĐ/chặng + chênh lệch giá (nếu có)
Trong vòng 3 giờ sau giờ bay ban đầu Thu phí 250,000 VNĐ/chặng + chênh lệch giá (nếu có) Không được phép
Thời hạn thay đổi Trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất vé Trước 3 giờ so với giờ khởi hành
Đổi chuyến tại sân bay Miễn phí + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 340,000 VNĐ/chặng + chênh lệch giá (nếu có)
Hoàn vé Phí hoàn 300,000 VNĐ/chặng, giai đoạn cao điểm 450,000 VNĐ/chặng Không được phép
Thời gian bảo lưu 6 tháng kể từ ngày xuất vé
Không áp dụng cho trường hợp nâng hạng lên Business
Thời hạn giữ chỗ Bamboo Airways giữ chỗ tối đa 24 giờ sau khi đặt vé và quý khách phải thực hiện thanh toán trước 24 giờ so với giờ bay dự kiến.

Lưu ý:  Các loại phí trên chưa bao gồm 10% VAT

🗝Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình quốc tế

Điều kiện giá vé Bamboo Airways hành trình quốc tế

Đối với hành trình quốc tế xuất phát từ Việt Nam đi Đông Bắc Á

Điều kiện Bamboo Business Bamboo Plus Bamboo Eco
Hành lý xách tay 2 x 7 kg 7 kg 7 kg
Hành lý kí gửi 30 kg 20 kg Thu phí
Bữa ăn Bữa ăn nóng
Đặt trước ghế ngồi Miễn phí Thu phí
Nâng hạng vé –            Thu phí 30 USD/lần đổi + chênh lệch giá (nếu có)
Trẻ em 75% giá vé người lớn
Em bé 10% giá vé người lớn
Thay đổi ngày bay/ hành trình Miễn phí + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 30 USD/lần đổi + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 30 USD/lần đổi + chênh lệch giá (nếu có)
Yêu cầu thay đổi tối thiểu trước 4 giờ so với giờ khởi hành
Thay đổi tên

(tối thiểu 4 tiếng trước giờ khởi hành)

Thu phí 30 USD /lần đổi Thu phí 30 USD /lần đổi Không áp dụng
Hoàn vé

(trước khi chuyến bay khởi hành 04 tiếng)

Thu phí

30 USD

Không áp dụng Không áp dụng
Thanh toán Trong vòng 24 giờ Trong vòng 24 giờ Trả ngay

Lưu ý: Bamboo Airways chỉ chấp nhận giữ chỗ trong vòng 24 giờ. Sau khi đặt vé và quý khách phải thực hiện thanh toán trước 24 giờ so với giờ bay dự kiến.

Đối với hành trình quốc tế xuất phát từ Việt Nam đi Châu Âu

Điều kiện Bamboo Business Bamboo Plus Bamboo Eco
Hành lý xách tay 2 x 7 kg 7 kg 7 kg
Hành lý kí gửi 30 kg 20 kg Thu phí
Bữa ăn Bữa ăn nóng
Đặt trước ghế ngồi Miễn phí Thu phí Thu phí
Nâng hạng vé –            Thu phí 700 TWD /lần đổi + chênh lệch giá vé
Trẻ em 75% giá vé người lớn
Em bé 10% giá vé người lớn
Thay đổi ngày bay/ hành trình Miễn phí + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 700 TWD /lần đổi + chênh lệch giá vé Thu phí 700 TWD /lần đổi + chênh lệch giá vé
Yêu cầu thay đổi tối thiểu trước 4 giờ so với giờ khởi hành
Thay đổi tên Thu phí 700 TWD /lần đổi + chênh lệch giá vé Thu phí 700 TWD /lần đổi + chênh lệch giá vé Không áp dụng
Yêu cầu thay đổi tối thiểu 4 tiếng trước giờ khởi hành
Hoàn vé

(trước giờ khởi hành 04 tiếng)

Thu phí 700 TWD Không áp dụng Không áp dụng
Thanh toán Trong vòng 24 giờ Trong vòng 24 giờ Trong vòng 24 giờ

Lưu ý: Bamboo Airways chỉ chấp nhận giữ chỗ trong vòng 24 giờ. Sau khi đặt vé và quý khách phải thực hiện thanh toán trước 24 giờ so với giờ bay dự kiến.

Đối với hành trình quốc tế xuất phát từ Hàn Quốc

Hành khách Đặt vé máy bay đi Hàn Quốc Bamboo Airways có nhu cầu đổi hành trình, giờ bay bạn sẽ áp dụng mức phí sau:

Điều kiện Bamboo Business Bamboo Plus Bamboo Eco
Hành lý xách tay 2 x 7 kg 7 kg 7 kg
Hành lý kí gửi 30 kg 20 kg Thu phí
Bữa ăn Bữa ăn nóng
Đặt trước ghế ngồi Miễn phí Thu phí Thu phí
Nâng hạng vé –            Thu phí 35,000 KRW /lần đổi + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 35,000 KRW /lần đổi + chênh lệch giá (nếu có)
Trẻ em 75% giá vé người lớn
Em bé 10% giá vé người lớn
Thay đổi ngày bay/ hành trình Miễn phí + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 35,000 KRW /lần đổi + chênh lệch giá (nếu có) Thu phí 35,000 KRW /lần đổi + chênh lệch giá (nếu có)
Yêu cầu thay đổi 04 tiếng trước giờ khởi hành
Thanh toán Trong vòng 24 giờ

Lưu ý: Bamboo Airways chỉ chấp nhận giữ chỗ trong vòng 24 giờ. Sau khi đặt vé và quý khách phải thực hiện thanh toán trước 24 giờ so với giờ bay dự kiến.

Đối với hành trình quốc tế xuất phát từ Châu Âu

Điều kiện Bamboo Business Bamboo Plus
Hành lý xách tay 2 x 7 kg 7 kg
Hành lý kí gửi 55 kg 30 kg
Bữa ăn Bữa ăn nóng
Đặt trước chỗ ngồi Miễn phí Thu phí
Giá vé trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi) 75% giá vé người lớn
Giá vé em bé (dưới 2 tuổi) 10% giá vé người lớn
Thay đổi Chặng bay, ngày bay, nâng hạng vé (Tối thiểu 04 tiếng trước giờ khởi hành) Miễn phí + chênh lệch vé (nếu có) Thu phí 80 USD + chênh lệch vé

(nếu có)

Thay đổi Chặng bay, ngày bay, nâng hạng vé (Trong vòng 04 tiếng trước và sau khi khởi hành) Miễn phí + chênh lệch vé (nếu có) Thu phí 100 USD + chênh lệch vé

(nếu có)

Hoàn vé 50 USD /khách/chặng

(Yêu cầu thay đổi tối thiểu 04 tiếng trước giờ khởi hành)

100 USD /khách/chặng

(Yêu cầu thay đổi tối thiểu 04 tiếng trước giờ khởi hành)

50 USD/khách/chặng

(Trong vòng 04 tiếng trước và sau giờ khởi hành)

150 USD/khách/chặng

(Trong vòng 04 tiếng trước và sau giờ khởi hành)

Thay đổi tên Thu phí 80 USD/khách/chặng

(Yêu cầu thay đổi tối thiểu 04 tiếng trước giờ khởi hành)

Dịch vụ khác

Ưu tiên check – in

Ưu tiên hành lý

Ưu tiên lên tàu bay

Sử dụng phòng chờ hạng Thương gia

–           
Thanh toán Thanh toán ngay/ trả sau

Thời gian giữ chỗ tối đa 24 giờ)

Thời hạn thay đổi/ hoàn hủy sau khi đặt chỗ Tối đa 6 tháng sau ngày khởi hành

📝Điều kiện thay đổi ngày bay và hành trình Bamboo Airways

Điều kiện thay đổi ngày bay và hành trình Bamboo Airways
Điều kiện thay đổi ngày bay và hành trình Bamboo Airways

Điều kiện thay đổi ngày bay và thay đổi hành trình của Bamboo Airways tùy thuộc vào các hạng ghế mà bạn đã lựa chọn trong quá trình đặt vé cụ thể:

Trước 3 giờ so với giờ bay ban đầu:

Hạng Bamboo Business: Miễn phí đổi + Thu chênh lệch (nếu có)

Hạng Bamboo Eco và Bamboo Plus: Thu phí 340,000VNĐ/chặng + chênh lệch (nếu có)

Trong vòng 3 giờ đến sau giờ bay ban đầu:

Bamboo Business: Thu phí 250,000VNĐ/chặng + chênh lệch (nếu có)

Hạng Bamboo Eco và Bamboo Plus: Không áp dụng.

Nâng hạng vé

Tiện ích nâng hạng vé  giúp hành khách nâng hạng từ  Bamboo Eco lên Bamboo Plus; từ Bamboo Plus lên Bamboo Business; từ Bamboo Business lên Bamboo First một cách dễ dàng. Phí nâng hạng vé: 340,000 VNĐ/khách/lần + chênh lệch giá vé

Lưu ý:

  • Thời gian thực hiện thay đổi tối thiểu 3 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay.
  • Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Áp dụng theo điều kiện giá mới, không áp dụng hoàn giá trị vé gốc.

Khách đến trễ, làm thủ tục muộn giờ

Trong trường hợp hành khách có mặt tại sân bay trong khoảng thời gian đã đóng quầy làm thủ tục. Hoặc check in cho tới 30 phút sau khi chuyến bay đã cất cánh. Hành khách có thể tiếp tục hành trình trên chuyến bay kế tiếp (còn chỗ), cách chuyến bay cũ không quá 48 giờ.

Bamboo Business: Thu phí 250,000 VND/khách/chuyến bay/lần đến muộn.

Bamboo Plus: Thu phí 500,000 VND/khách/chuyến bay/lần đến muộn.

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT;  Không áp dụng cho hạng vé Bamboo Eco.

Theo quy định, khách hàng hoàn, hủy vé sẽ nộp phí 300,000 VND/ khách/ chặng (chưa bao gồm VAT). Riêng giai đoạn cao điểm áp phí 450,000 VND/khách / chặng (chưa bao gồm VAT). Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển về tài khoản/ thẻ quý khách đã sử dụng khi mua vé.

5/5 - (7 bình chọn)
error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!
Gọi điện Chat Zalo