Điểm qua các hãng bay có khoang hạng nhất xa xỉ nhất thế giới Etihad Airways khoang hạng nhất được thiết kế như một phi cơ riêng

Etihad Airways khoang hạng nhất được thiết kế như một phi cơ riêng

All Nippon Airlines là hãng hàng không Nhật Bản

Etihad Airways khoang hạng nhất được thiết kế như một phi cơ riêng

All Nippon Airlines là hãng hàng không Nhật Bản
Khoang hạng nhất Singapore Airlines