Điểm qua các hãng bay có khoang hạng nhất xa xỉ nhất thế giới All Nippon Airlines là hãng hàng không Nhật Bản

All Nippon Airlines là hãng hàng không Nhật Bản

All Nippon Airlines là hãng hàng không Nhật Bản

All Nippon Airlines là hãng hàng không Nhật Bản

Etihad Airways khoang hạng nhất được thiết kế như một phi cơ riêng