Nhà hát Opera Palais Garnier

Vườn Marqueyssac, Dordogne

Nhà hát Opera Palais Garnier