Lễ hội dưa hấu diễn ra tại Úc

Lễ hội ném nho La Raima

Lễ hội dưa hấu diễn ra tại Úc

Cuộc thi Ném banh kem tại Anh