Cuộc thi Ném banh kem tại Anh

Lễ hội ném nho La Raima

Cuộc thi Ném banh kem tại Anh

Lễ hội ném nho La Raima
Lễ hội dưa hấu diễn ra tại Úc