Có được phép mang đồ ăn lên máy bay hay không? Thời gian quá cảnh dài hoặc chuyến bay bị hoãn

Thời gian quá cảnh dài hoặc chuyến bay bị hoãn

Có thể mang bánh sandwich lên máy bay

Thời gian quá cảnh dài hoặc chuyến bay bị hoãn

Thời gian quá cảnh dài hoặc chuyến bay bị hoãn
Đánh giá
Sữa chua không được phép mang lên máy bay

Tin nổi bật


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!