Có được phép mang đồ ăn lên máy bay hay không? Có thể mang bánh sandwich lên máy bay

Có thể mang bánh sandwich lên máy bay

Có thể mang bánh sandwich lên máy bay

Có thể mang bánh sandwich lên máy bay

Sữa chua không được phép mang lên máy bay

Góc kinh nghiệm


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!