Windsor

Lâu đài Neuschwanstein của Đức

Lâu đài Windsor một trong những lâu đài ấn tượng tại Anh

Lâu đài Chambord của Pháp

Góc kinh nghiệm


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!