Chỉ từ 69 USD cùng Cebu Pacific đi Manila tận hưởng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ^209D0715A049EB6032C621E6F030579B61BF98FF689665B38F^pimgpsh_fullsize_distr

^209D0715A049EB6032C621E6F030579B61BF98FF689665B38F^pimgpsh_fullsize_distr

Chỉ từ 69 USD cùng Cebu Pacific đi Manila

Góc kinh nghiệm