Chỉ từ 18,5 triệu VND, cùng Qatar bay Châu Âu trọn gói