Citic-Plaza

Citic Plaza một địa điểm thú vị khi đến Quảng Châu

Chỉ 11.000 VNĐ cùng Jetstar Pacific du lịch Trung Quốc

Góc kinh nghiệm