Chặng mới, giá tốt chỉ từ 63 USD, đi Philippines từ Sài gòn

Góc kinh nghiệm