Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Sân bay Nội Bài (HAN) Sân bay Nội Bài trở thành điểm trung chuyển của nhiều hãng hàng không

Sân bay Nội Bài trở thành điểm trung chuyển của nhiều hãng hàng không

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Sân bay Nội Bài trở thành điểm trung chuyển của nhiều hãng hàng không

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Sân bay tiếp tục được mở rộng