Làm gì khi trễ chuyến bay

Cố gắng giữ bình tĩnh

Làm gì khi trễ chuyến bay

Cố gắng giữ bình tĩnh
Mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết