Freedom Beach-min

Xứ sở chùa vàng còn nhiều điểm đến đẹp khác

Bãi biển Freedom Beach

Xứ sở chùa vàng còn nhiều điểm đến đẹp khác
KM Malaysia Airlines vé chỉ từ 42 USD