Bay cùng Nok Air, phá đảo Yangon cả tháng 10 chỉ từ 35 USD