Nian gao-min

Scoot mở bán vé 1 chiều chỉ từ 30 USD

Bánh Nian gao của người Singapore

Tang yuan