Sunan-Ampel

Surabaya còn nhiều điểm đến chụp hình đẹp khác

Nhà thờ hồi giáo Sunan-Ampel

Surabaya-Indonesia