Sa-mac-trang

Sa mạc Chihuahuan

Những khối đá vôi ở Sa mạc trắng

Hoang mạc Namib