Bamboo Airways mở bán 31 đường bay nội địa từ 20/10

Hành khách có thể tham khảo lịch bay nội địa Bamboo Airways từ ngày 20/10/2021. Lưu ý khách hàng phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành.

51

Bamboo Airways chính mở bán Vé máy bay của 31 đường bay nội địa. Hành khách có thể tham khảo lịch bay nội địa Bamboo Airways từ ngày 20/10/2021. Lưu ý khách hàng phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành.

Bamboo Airways mở bán 31 đường bay nội địa từ 20/10

Bamboo Airways mở bán 31 đường bay nội địa từ 20/10
Bamboo Airways mở bán 31 đường bay nội địa từ 20/10

Khởi hành từ Hồ Chí Minh

Từ Đến Tần suất
Hồ Chí Minh Thanh Hóa – 01 chuyến/tuần (21/10 – 23/10)

– Hàng ngày (24/10 – 30/11)

Huế 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Đồng Hới 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Phú Quốc hàng ngày (24/10 – 30/11)
Quy Nhơn – 01 chuyến (21/10)

– Hàng ngày (22/10 – 30/11)

Vinh Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Đà Nẵng – 2 chuyến (21, 22/10)

– Hàng ngày (23/10 – 30/11)

Chu Lai Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Nha Trang 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Hải Phòng Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Tuy Hòa 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Buôn Ma Thuột 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Đà Lạt 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Pleiku 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Côn Đảo Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Vân Đồn 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)

Hành trình khởi hành từ Hà Nội

Từ Đến Tần suất
Hà Nội Đà Nẵng – 2 chuyến (21, 22/10)

– Hàng ngày (23/10 – 30/11)

Điện Biên Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Buôn Ma Thuột Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Nha Trang Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Đà Lạt Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Huế 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Phú Quốc hàng ngày (24/10 – 30/11)
Pleiku hàng ngày (24/10 – 30/11)
Hồ Chí Minh hàng ngày (21/10 – 30/11)
Tuy Hòa 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Quy Nhơn Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Cần Thơ 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Côn Đảo Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Đồng Hới Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Rạch Giá 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)

Các chặng bay nội địa khác từ Bamboo Airways

Từ Đến Tần suất
Huế Hồ Chí Minh 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Hà Nội 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Nha Trang Hồ Chí Minh 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Đà Nẵng Hồ Chí Minh – 2 chuyến (21, 22/10)

– Hàng ngày (23/10 – 30/11)

Hà Nội – 2 chuyến (21, 22/10)

– Hàng ngày (23/10 – 30/11)

Đồng Hới Hồ Chí Minh 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Phú Quốc Hồ Chí Minh Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Vinh Hồ Chí Minh Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Quy Nhơn Hồ Chí Minh – 1 chuyến/tuần  (21/10)

– Hàng ngày (22/10 – 30/11)

Hà Nội Hàng ngày (21/10 – 30/11)
Đồng Hới Hồ Chí Minh 4 chuyến/ tuần ( 24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Chu Lai Hồ Chí Minh Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Hải Phòng Hồ Chí Minh Hàng ngày ( 21/10 – 30/11)
Tuy Hòa Hồ Chí Minh 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Hà Nội 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Điện Biên Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Rạch Giá Hà Nội 4 chuyến/ tuần ( 24/10 – 30/11)
Cần Thơ Hà Nội 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Pleiku Hồ Chí Minh 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Buôn Ma Thuột Hồ Chí Minh 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Đà Lạt Hồ Chí Minh 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Côn Đảo Hồ Chí Minh Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Hà Nội Hàng ngày (24/10 – 30/11)
Vân Đồn Hồ Chí Minh 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11)

Lưu ý:

  • Lịch bay có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
  • Các chuyến bay khác không có trong danh sách sẽ tạm dừng khai thác.