bia-den

Bia Tsingtao

Bia Đen Sinkiang

Bia Tsingtao
Cocktail trà xanh và rượu whisky