Air Asia trong giảm 20% giá vé mọi hạng ghế đến Penang trong tháng 7 Giảm 20% giá vé mọi hạng ghế từ Hà Nội đến Penang

Giảm 20% giá vé mọi hạng ghế từ Hà Nội đến Penang

Nhà cổ Pinang Peranakan

Giảm 20% giá vé mọi hạng ghế từ Hà Nội đến Penang

Chùa Kek Lok Singapore