3

Du xuân cùng gia đình tại Hồ Gươm
Vui chơi tại trung tâm Kinder Park, Hồ Tây
Phố sách xuân cạnh tượng đài Lý Thái Tổ