Vui chơi tại trung tâm Kinder Park, Hồ Tây

Du xuân cùng gia đình tại Hồ Gươm

Vui chơi tại trung tâm Kinder Park, Hồ Tây

Chùa Một Cột có kiến trúc độc đáo