Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm

Du xuân cùng gia đình tại Hồ Gươm

Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm

Những địa điểm du lịch đầu năm ở Hà Nội
Chùa Một Cột có kiến trúc độc đáo