st-peters-basilica

Các bậc thang Tây Ban Nha, Rome

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Du lịch Rome
Các bậc thang Tây Ban Nha phủ hoa đỗ quyên